Kiosk - Mah

0   0


Kiosk
Single: Mah
Album: Sweet Destiny
Video: Vahid Zamani
Executive Producer: Hamidreza Safipour


می‌شه یه دروغ رو اون‌قدر گفت
که جای حقیقت از دهن بقیه شنفت
می‌شه لاف زد و مدرک آکسفورد رو خرید
می‌شه پنهان کرد حساب بانکی رو
زد و بند با تاواریش و تانگو با یانکی رو
بعدش بغض کرد جلو دوربین و رأی مردم رو دزدید
می‌شه وقت عمل چغندر و ماست شد
یه روز چپ شد و روز بعد راست شد
هنر واسه هنر سیاست رو نفهمید
چشم‌ها رو بست و هیچی رو ندید

ماه پشت ابر نمی‌مونه

تو کشور فقیر پولدار شدن خیلی ساده‌ست
جنس‌ها همه جور و خریدار هم آماده‌ست
هر با غیرتی رو به قیمتش می‌شه خرید
اخبار گوش می‌دم واسه هواشناسی
باد از کجاست با کی بلاسیم
باید دیرتر راه افتاد تا زودتر از بقیه رسید
همه یا دکترن یا مهندس یا استاد
نسل سوخته ماشالا از چهل تا هشتاد
مجرم یکی مثل بقیه‌ی شماهاست
تنها جرمش این بود که گیر افتاد

ماه پشت ابر نمی‌مونه

Category Music Video  /  General

TagsKiosk

View More
Comments